Voor welke opmetingen kan je ons inschakelen?

Je kan ons als landmeter zowel inschakelen voor vrij eenvoudige opmetingen als uiterst complexe opdrachten. Als landmeters beschikken we over voldoende ervaring en expertise om elke uitdaging tot een goed einde te brengen. Voor elke opdracht leveren we de vereiste opmetingsplannen en documenten op.

Foto van een opmeting van LSG - Landmeterskantoor Smets Geukens in geel
  • Het bepalen van perceelsgrenzen bij burendiscussies of voor het correct plaatsen van een omheining op de scheiding
  • Het opmeten van percelen met het oog op het opstellen van een notariële akte voor het aan- of verkopen
  • Uitvoeren van de vereiste metingen voor het splitsen van percelen, het afsplitsen van een stukje grond of het realiseren van verkavelingen
  • Verkavelen van gronden: Samenstellen en opvolgen van een volledig verkavelingsdossier, dit met of zonder aanleg van nieuwe wegenis
Foto van een verkavelen van LSG - Landmeterskantoor Smets Geukens in geel
Foto van dossiers van LSG - Landmeterskantoor Smets Geukens in geel
  • Opstellen van een dossier met opmetingsplan voor het aanvragen van een stedenbouwkundig attest. Zo weet de eigenaar wat de bouwmogelijkheden zijn op een bepaald perceel.
  • Het opmeten van een perceel en de gebouwen met het oog op een architecturaal ontwerp. Op basis van onze opmetingsplannen kan de architect aan de slag voor het uitwerken van een ontwerp. Wij meten zowel percelen, gevels en de buitenzijde van gebouwen, als de binnenkant.
  • Opmaak as-built plannen. Bij nieuw aangelegde wegenis voeren we een as-built opmeting uit volgens het GRB-skeletbestek. Deze opmeting voldoet ook aan de vereisten van het Agiv.
  • Het berekenen van grondverzet. Door een opmeting voor en na de aan- of afvoer van grond berekenen we met een digitaal terreinmodel het grondverzet.
Foto van een meting van LSG - Landmeterskantoor Smets Geukens in geel

Onze aanpak voor opmetingen?

Snelle en stipte service

Wij respecteren steeds de afgesproken deadlines voor het uitvoeren van de opmetingen en het aanleveren van de gewenste documenten.

Duidelijke plannen

Wij streven steeds naar een maximale leesbaarheid van onze plannen, ook voor particulieren.

Al onze opmetingsplannen voldoen standaard aan de eisen van het kadaster. Wij dienen al onze plannen in voor prekadastratie. Zo kunnen deze op een later tijdstip steeds opgevraagd worden op het registratiekantoor.

Zorgvuldig opzoekwerk

Wij gaan uiterst secuur en correct te werk bij opzoekwerk naar de geschiedenis van een perceel. Zorgvuldig opzoekwerk vormt de basis van correcte opmetingsplannen.